Film Julia Roberts Ngardiang Sesambat Pulau Tresnasih

Pewarta :

Film Julia Roberts Ngardiang Sesambat Pulau Tresnasih

Denpasar  (Antara Bali) - Pemargin pengambilan gambar film "Eat, Pray, Love" (EPL) sane kebintangin utawi kasarengin olih Julia Roberts, prasida ngardiang sesambat utawi julukan Bali pinaka Pulau Tresnasih (cinta).

"Kawentenan puniki patut kasuksmayang pisan, santukan kawentenan bintang film Hollywood inucap, prasida ngardiang Bali panika 'Island of Love' majeng ring jagat Baline, sane majanten sepisan pacang prasida nyangga indike sajeroning ngetahang utawi meromosiang jagat druene," kadi asapunika kebaosang antuk Gubernur Bali Made Mangku Pastika ring Denpasar daweg saniscarane.

"Island of Love" kebaos panika sesambat anyar, santukan Bali sederengnyane sampun mekatah madrue sesambat, pantaranipun Pulau Dewata, Pulau Kahyangan, miwah Pulau Seribu Pura.

 "Julukan anyar panika Pulau Tresnasih, pacang langsung ngicenin pangsara majeng pretakjana, munggung jagat Baline piniki wantah jagat sane tentrem-trepi. Inggih punika sane madrue kasukseman tresna-sih keonengan," baos Mangku Pastika.

Dane taler mahbayang indik sapari indik sajeroning ngaryanin film punika, mungguing ngeninin "eat" utawi sane mapaiketan rin pesta-pesta utawi mayun-mayunan sampun kamargiang ring New York miwah Italia. "Pray" utawi sane mapaiketan ring doa (pangacep), kamargiang ring India, miwah "love"-nyane ring Bali.

Gubernur ngaptiang kawentenan dukungan tanpa samodaya sane wetu sangkaning pidabdab pengambilan gambar film EPL puniki pacang prasida sayan ngardi sapamilet parajanane sami, pacang ngardi Bali Mandara.

Pidadab pengambilan gambar film EPL ring Bali sane kamargiang selami asasih langkung lan wau kasawatarayang puput tanggal 15 November warsane puniki, sampung kamargiang ring makudang genah, mekadi, ring Pasar Seni Ubud, Padang-padang, Ungasan, Pelabuhan Benoa.(*)
Editor:
COPYRIGHT © ANTARASUMUT